Kniha Genesis: (Dez?)interpretace vyhnání z ráje

Kniha Genesis: (Dez?)interpretace vyhnání z ráje

V této kratší práci bych se chtěl zabývat výkladem starozákonního vyprávění o vyhnání z ráje, slavného příběhu, který se nachází na samém počátku Bible. Nejsem ani Žid či věřící křesťan, ani theolog nebo religionista – nebudu se tedy danou problematikou zabývat...
Snová tvorba Howarda Phillipse Lovecrafta

Snová tvorba Howarda Phillipse Lovecrafta

Názory na Lovecraftův život a dílo se velmi různí – pro jedny je HPL podivínský ghostwriter, námezdný pisálek pulpových magazínů a přepisovač cizích textů, pro druhé „korunní princ hrůzy“, klasik horrorového žánru, „Koperník horrorového příběhu“, jehož dílo dnes...
Co je to Matrix? (4. století př. Kř)

Co je to Matrix? (4. století př. Kř)

Do této klenuté jeskyně jsme přišli…  (Empedoklés, zl. B 120) V této práci se pokusím znovu promyslet text podobenství o jeskyni ze začátku VII. knihy Ústavy. Bude to studie plná otázek, ne nezvratných tvrzení, vysvětlujících temnotu záhadné Platónovy jeskyně....