Kniha Genesis: (Dez?)interpretace vyhnání z ráje

Kniha Genesis: (Dez?)interpretace vyhnání z ráje

V této kratší práci bych se chtěl zabývat výkladem starozákonního vyprávění o vyhnání z ráje, slavného příběhu, který se nachází na samém počátku Bible. Nejsem ani Žid či věřící křesťan, ani theolog nebo religionista – nebudu se tedy danou problematikou zabývat...
Lu Tong 盧仝, Sedm šálků čaje 七碗詩

Lu Tong 盧仝, Sedm šálků čaje 七碗詩

První šálek svlaží mé rty a hrdlo 一碗喉吻潤, Druhý šálek naruší moji samotu a smutek 二碗破孤悶, Třetí šálek hledá moji zbědovanou mysl 三碗搜枯腸, Nalezne však jen znaky ve spisech pěti tisících svitků 惟有文字五千卷, Po čtvrtém šálku se začnu neznatelně potit 四碗發輕汗, A všechny...