Vynikající film mistra Polanskiho z r. 1666… eh, 1999, na základě snad ještě lepší předlohy (The Club Dumas), tarotová symbolika, hudba Wojciecha Kilara…

Vynikající esoterický rozbor zde – před přečtením spálit.

Světlonoš?

Putovat v mlčení… [ # 1]

…dlouhou a klikatou cestou, [# 4]

připraven čelit šípům neštěstí, [# 3]

neobávaje se ni nástrah, ni ohně, [# 6]

rozehrát tu největší ze všech her…[# 7]

 …a vyhrát, ať to stojí co to stojí…[# 5]

je cesta vrtochy osudu…[# 8]

…a získání posledního klíče…[# 2]

 jenž otevře devátou bránu.[# 9]